Lochner Afrikaans

Afrikaans

Gelokaliseerde webruimtes se mededingende voordeel

Bowne Global Solutions het in Januarie 2000 'n witskrif oor e-handel, Global eCommerce: The Market, Challenges & Opportunities, gepubliseer (dit kan afgelaai word vanaf hul webruimte).  Die belangrikheid van die lokalisering van webruimtes is die sentrale tema van dié dokument.  Enkele aanhalings is insiggewend.

"Dit is ironies dat, terwyl die Internet die opheffing van geografiese beperkings bewerk, vertalingsbehoeftes en eise aan vertalers geweldig toeneem.  In hul 1999 verslag raam Allied Business Intelligence dat die wêreldmark vir webruimte-lokalisering sal groei vanaf $640 miljoen in 1999 tot meer as $1 miljard in 2003.  Dié eerste verslag gee 'n aanduiding van die potensiële vraag na taalverwante Webdienste."

Forrester Research, Inc. word aangehaal: "[Hulle] kom tot die gevolgtrekking dat suksesvolle lokalisering lei tot meer besoekers, groter omset en laer koste:

"Hoewel die belangrikheid van die taalkomponent nie oorbeklemtoon kan word nie, is taal nie die sakedrywer nie.  Terwyl hulle besig is met aggressiewe bemarking, ignoreer vertaal-maatskappye klaarklyklik dié perspektief.  Taal is egter, onses insiens, 'n kritiese katalisator vir globale e-handel tussen sakevennote."

Afrikaans se opvoedings- en bemarkingskrag

Geen ander taal in Suid-Afrika word deur soveel mense verstaan as Afrikaans nie.  Naas Zoeloe is dit die tweede grootste moedertaal.  Dit volg dat Afrikaans 'n magtige wapen in die opvoedingstryd is en ook op die Internet tot sy reg moet kom.

Afrikaansmagtiges moet meewerk tot die skepping van 'n hoëkwaliteit Afrikaanse netwerk (verweef met die hoofsaaklik Engelse deel van die Internet) sodat Afrikaanse gebruikers in die eerste plek van híérdie hulpmiddel kan gebruik maak.  Die Internet word sodoende ook toeganklik vir diegene wat slégs Afrikaans kan praat.

Meer en meer besighede word bewus van die Internet se advertensiepotensiaal.  Net soos vir ander media moet adverteerders egter die volgende te besef:

Hiervolgens behoort Afrikaanstaliges se jaarlikse inkomste van 90 miljard rand (teenoor Engels- en Zoeloetaliges se 80 en 30 miljard rand onderskeidelik) enige adverteerder te oortuig dat Afrikaans op sy webruimte hoort (bron: Nasnet; syfers: AMPS '96).

Afrikaans se bemagtigingsrol

Die sleutel tot harmonie tussen mense (volke) is wedersydse respek vir dit wat hulle belangrik ag.  Die volgende aangrypende brief is onveranderd geplaas in Die Burger van 27 September 1997:

BEWONDERING VIR AFRIKAANS Het u ooit gestaan en Afrikaans taal bewonder soos ek altyd noodgedwonge doen.  Dis geen wonder dat kinders van moeder Afrikaans aan die ongelooflike Groottrek deelgeneem het. Afrikaans idioom en woordeskat hou aan om almal te verbaas en te oortuig om aan te hou leer van die begin tot die einde.  Die goed daarvan is dat die einde kom nooit nie. As jy jou tyd gun en doen wat ek altyd doen, dan besef 'n mens Afrikaners behoort almal 'n nasie van ingenuers, bouers, wetenskaplikes, noem maar op, te wees. Om groot deel van die bevolking te belet om Afrikaans te leer, is die grootste sonde denkbaar deur die regering gepleeg. CONFERENCE MEYANE, Khayelitsha.