Maties Vriendevan Afrikaans

Maties Vriende van Afrikaans

SR-kantoor, Privaatsak X1, Matieland, 7602

1 September 1996

Jaarverslag vir 1995-1996

Maties Vriende van Afrikaans (MVVA) het middel-1995 tot stand gekom om die Afrikaanse taal en kultuur te bevorder.  Vanjaar is dié taak op vele gebiede met groot welslae aangepak en volvoer.  MVVA bring mense met uiteenlopende oortuigings byeen omdat hulle een ding in gemeen het: hulle is lief vir Afrikaans.

Die behandeling wat Afrikaans tans van nasionale vlak tot hier op die kampus ontvang het 'n groep studente oortuig om hand uit die mou te steek.  Aksies is gerig op Stellenbosse besighede (en spesifiek dié in die Neelsie) wat ten spyte van kopers se taalverdeling Afrikaans bly misken.  MVVA het met die Neelsie-bestuur en -besighede in gesprek getree oor probleme met hul taalbeeld.  Mondelinge versoeke vir verbeterde diens is skriftelik herhaal en het in sommige gevalle reeds positiewe reaksie uitgelok.  MVVA bly in deurlopende kontak met halstarrige besighede.  Baie dankie aan Coetzenburg Kampus-Apteek, Sentra, Die Krokodil, Tisami-tuisnywerheid en Mary se Plaaskombuis vir hul besonderse karakter en diens!

'n Maandelikse nuusbrief met 'n oplaag van 350 verskaf inligting oor die vordering van ons aksies, knelpunte waaraan aandag geskenk moet word en voorstelle vir verdere bedrywighede.  Die nuusbrief word op die kampus en in koshuise teen aansteekborde geplak en persoonlik aan lede gelewer.  Koshuisverteenwoordigers sorg dat noue kontak tussen die bestuur en lede gehandhaaf word.  Studente in die privaatwyke ontvang hul nuusbriewe per pos.   Die nuusbrief verskyn ook maandeliks op die Internet onder die Afrikaans-besprekingsgroep op die Universiteit se tuisblad.  Volg die volgende skakels vir enkele voorbeelde in PDF-formaat: Nuusbrief 96/1, Nuusbrief 96/2, Nuusbrief 96/3, Nuusbrief 96/4.

Die MVVA-kaartjie bied lede afslag by verskeie besighede en eetplekke in die Neelsie en die dorp.  Hierdie afslag word beding by besighede wat Afrikaans tot sy reg laat kom deur gratis advertensies in die nuusbrief te plaas.  Lede word aangemoedig om sulke ondernemings te ondersteun.

MVVA het vanjaar telkens na vore getree wanneer Afrikaans van studenteleierkant misken is.  Ná die SASCO-SR-voorval vroeër vanjaar het MVVA hom uitgespreek vir die behoud van Afrikaans as voertaal aan die US.  Die Studenteraad is aangemoedig om in die openbaar standpunt in te neem oor belangrike kwessies deur raadpleging met diegene wat hulle verkies het.  MVVA het in dié verband 'n leidende rol gespeel in die opstel van 'n versoekskrif waarin studente vra dat Afrikaans sy regmatige plek op Stellenbosch behou.

Die vereniging was ook betrokke by twee debatte oor die taalbeleid van die Universiteit van Stellenbosch.  Op die debat van 13 Maart 1996 in die Gaatjie is ons argumente ten gunste van Afrikaans as voertaal van die US uitgespel.  Op 25 Maart 1996 het professor Lina Spies (van die Stellenbosch-tak van die Vriende van Afrikaans) met groot sukses namens ons tak aan 'n debat oor dieselfde kwessie deelgeneem.

Baie dankie aan alle lede vir die getroue ondersteuning deur die jaar.  Sluit weer aan by MVVA in 1997.  Ons werk gaan voort ...