LochnerKruis en Dwars

Hoor bietjie hoe klink Sunsat (bygewerk)
Lochner-geslagregister nou aanlyn
Sê Uil vir Trappies: "Ek wil iets sê ..."
Besonderhede oor webbladuitleg
Ons Blêrkas van Afrikaanse volksmusiek
Ontleding van die G3RUH-modem
Allerlei ander skakels


Ek is sedert 1986 besig met navorsing oor die nasate van Johann Georg Lochner, die stamvader van alle Suid-Afrikaanse Lochners.  Hy het in 1765 op die skip Noord Nieuwland vanaf Mannheim in Duitsland na Suid-Afrika gekom.

'n Omvattende Lochner-geslagregister is beskikbaar vir ander navorsers en belangstellendes.  Bydraes oor hierdie familie word verwelkom.  Interessante inligting oor 'n Amerikaanse Lochner-lyn, moontlik verwant aan die Suid-Afrikaanse een, is ook op die Internet te vinde: The Lochner Family.

Maak 'n draai by GISA, die Genealogiese Instituut van Suid-Afrika, om uit te vind of jou familienaam al nagevors is.  Indien nie, is dit 'n gulde geleentheid om self in te spring.  Vir 'n inleiding tot die veld, bestel dr. RTJ Lombard se Handleiding vir Genealogiese Navorsing in Suid-Afrika vanaf GISA.In fifty years, fight and struggle against it as we wish, there will be no Boer in South Africa speaking the Taal, save as a curiosity, only the great English-speaking South African people.
— Olive Schreiner, 1896.