Ons Blêrkas van Afrikaanse volksmusiek

Ons Blêrkas van Afrikaanse volksmusiek

Besoekerreaksie bevestig behoefte aan Afrikaanse volksmusiek

Hieronder volg uittreksels uit boodskappe wat deur die jare in reaksie op Ons Blêrkas ontvang is.  Belangstelling in Afrikaanse musiek in die algemeen, en Afrikaanse volksmusiek in die besonder, blyk allermins tot Suid-Afrika beperk te wees.  Reageer gerus: terugvoer en voorstelle is 'n riem onder die hart.